Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2017

July 06 2016

September 26 2013

FAKTOR 04 koloběžky

January 09 2013

2646 eaa8 390

December 31 2012

Několik užitečných tipů, jak přežít Silvestra s větší skupinkou lidí

Několik užitečných tipů, jak přežít Silvestra s větší skupinkou lidí:

• celý den hlasitě kašlete - lidé se vám začnou vyhýbat,

• oslovujte ostatní výhradně jmény - z oslovení “prase”, nebo “ožralo” nemusí být vždy patrné, s kým ze skupiny chcete mluvit,

• neokřikujte cizí děti “Nelítejte tu kolem toho porcelánu, smradi!” - počkejte až usnou a omotejte je smršťovací fólií,

• nesmějte se citátorům hlášek z filmů - vezmou to jako úspěch a oblíbí si vás,

• přiveze-li někdo vozem karaoke soupravu, polijte celé vozidlo benzínem ještě než stihne vystoupit,

• pokud nelze jinak, prchněte do lesů.

Krásný Nový rok!

March 19 2012

Reklamace ve Vodafonu

Právě jsem absolvoval vcelku zábavnou půlhodinovou reklamaci ve Vodafonu.

Po příchodu se mě ujala slečna. Po kontrole čísla a hesla mi řekla, jestli “…mám tarif nabito 350 a to ať jí neříkám ani v legraci…”. Nepřišlo mi, že vtipkuju. Dále vyjadřila názor, že iPhone bez datového tarifu nemůže být k ničemu. Inu co, každý má právo na názor. Pokud mi nenutí změnu nožem pod krkem, nechávám žít. Později jsem pochopil, že slečna bude nováček. Skoro na každou činnost volala kolegu. Ale budíž, alespoň byla PPP (pěkna po pysku).

Vedle řešil asi 60 letý týpek, jestli mu zapnou wapku k tarifu. Chvilku jsem dumal, co si chce umývat. Pak se snažil bavit slečnu tím, že internet v mobilu nechce, že toho porna má dost na počítači.

Mezitím přišli dva policajti a ptali se, jestli je tam zaměstnaný nějaký pan X Y. Slečna konečně všechno vypsala, načež zjistila, že v tiskárně není papír a jala se ho hledat v okolních šuplících.

Ale co, každý nějak začínal. Doufám, že mi ten iPhone alespoň úspěšně vyreklamují :-)

January 16 2012

0607 5524 390
0608 b64a 390

July 10 2011

June 21 2011

5152 c945 390

May 30 2011

5687 f552 390

The Old Empty House

5691 76ee 390

I like coffee

May 25 2011

Na bruslích

May 18 2011

March 25 2011

Kdo tohle vymýšlí

March 11 2011

February 16 2011

January 03 2011

August 02 2010

Obrněnec
Tags: flower fly elkacz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl